چگونه مبل راحتی با کیفیتی انتخاب کنیم؟

عوامل مختلفی در کیفیت مبلمان موثرند به همین دلیل دو مبل راحتی با ظاهر مشابه می توانند از نظر قیمت بسیار متفاوت باشند. کیفیت مواد اولیه در کنار نحوه تولید مبلمان تعین کننده اینست که آیا در سالیان آینده در اثر استفاده مداوم این مبلمان کیفیت خود را از دست نخواهد داد. بنابراین....   ادامه مطلب

مرتب سازی بر اساس
مبل راحتی مدل ال تینا
قیمت : 4,530,000 تومان
کد : DD 101

مبل راحتی مدل ال چستر
قیمت : 4,980,000 تومان
کد : DD 102

مبل راحتی مدل ال فلورانس
قیمت : 5,260,000 تومان
کد : DD 103

مبل راحتی مدل آلوینا
قیمت : 6,590,000 تومان
کد : DD 104

مبل راحتی مدل آنجل
قیمت : 5,290,000 تومان
کد : DD 105

مبل راحتی مدل بوگاتی
قیمت : 4,920,000 تومان
کد : DD 106

مبل راحتی مدل تینا
قیمت : 5,430,000 تومان
کد : DD 107

مبل راحتی مدل چستر
قیمت : 7,180,000 تومان
کد : DD 108

مبل راحتی مدل دلون
قیمت : 6,370,000 تومان
کد : DD 109

مبل راحتی مدل روما
قیمت : 7,530,000 تومان
کد : DD 110

مبل راحتی مدل فلورانس
قیمت : 6,370,000 تومان
کد : DD 111

مبل راحتی مدل گلد
قیمت : 7,190,000 تومان
کد : DD 113

مبل راحتی مدل لئون
قیمت : 6,560,000 تومان
کد : DD 114

مبل راحتی مدل ویرجینیا
قیمت : 6,760,000 تومان
کد : DD 115

مبل راحتی مدل ارلاندو
قیمت : 4,900,000 تومان
کد : NS 101

مبل راحتی مدل استایل
قیمت : 6,170,000 تومان
کد : NS 102

مبل راحتی مدل آستونا
قیمت : 5,130,000 تومان
کد : NS 103

مبل راحتی مدل فلو
قیمت : 4,550,000 تومان
کد : NS 104

مبل راحتی مدل مرینوس
قیمت : 6,250,000 تومان
کد : NS 105

مبل راحتی وایولینو
قیمت : 6,160,000 تومان
کد : NS 106

مبل راحتی مدل پالرمو
قیمت : 7,460,000 تومان
کد : OR 101

مبل راحتی  مدل پیزارو
قیمت : 6,490,000 تومان
کد : OR 102

مبل راحتی مدل تورینو
قیمت : 6,130,000 تومان
کد : OR103

مبل راحتی مدل جنوا
قیمت : 7,180,000 تومان
کد : OR 104

مبل راحتی مدل کانیون
قیمت : 6,900,000 تومان
کد : OR 105

مبل راحتی مدل لادین
قیمت : 6,900,000 تومان
کد : OR106

مبل راحتی مدل میلانو
قیمت : 5,850,000 تومان
کد : OR 107

مبل راحتی مدل ال میلانو
قیمت : 5,060,000 تومان
کد : OR 108

مبل راحتی مدل ناپولی
قیمت : 5,850,000 تومان
کد : OR 109

مبل راحتی مدل اسابل
قیمت : 6,780,000 تومان
کد : VA 101

مبل راحتی مدل آتالانتیک
قیمت : 5,660,000 تومان
کد : VA 102

مبل راحتی مدل آرتا
قیمت : 5,870,000 تومان
کد : VA 103

مبل راحتی مدل آرتئمیس
قیمت : 6,150,000 تومان
کد : VA 104

مبل راحتی مدل آلیانس
قیمت : 6,270,000 تومان
کد : VA 105

مبل راحتی مدل آلیندا
قیمت : 5,520,000 تومان
کد : VA 106

مبل راحتی مدل باندرا
قیمت : 5,660,000 تومان
کد : VA 107

مبل راحتی مدل پرنس
قیمت : 6,080,000 تومان
کد : VA 108

مبل راحتی مدل رئال
قیمت : 7,320,000 تومان
کد : VA 109

مبل راحتی مدل فلورا
قیمت : 7,340,000 تومان
کد : VA 110

مبل راحتی مدل نیوفیس
قیمت : 5,870,000 تومان
کد : VA 111

مبل راحتی مدل هلنا
قیمت : 6,780,000 تومان
کد : VA 112

مبل راحتی مدل ورتا
قیمت : 5,870,000 تومان
کد : VA 114

مبل راحتی مدل سیساتو
قیمت : 5,820,000 تومان
کد : AG 101

مبل راحتی مدل لگنو
قیمت : 5,100,000 تومان
کد : AG 102

مبل راحتی مدل اتریشی
قیمت : 3,360,000 تومان
کد : FR 201

مبل راحتی مدل ال آلفا
قیمت : 3,080,000 تومان
کد : FR 202

مبل راحتی مدل المیرا
قیمت : 4,180,000 تومان
کد : FR 203

مبل راحتی مدل آلمانی
قیمت : 3,360,000 تومان
کد : FR 204

مبل راحتی مدل آنجل
قیمت : 3,660,000 تومان
کد : FR 205

مبل راحتی مدل پرشین
قیمت : 3,920,000 تومان
کد : FR 206

مبل راحتی مدل ساحل
قیمت : 5,100,000 تومان
کد : FR 207

مبل راحتی مدل کوئین
قیمت : 4,460,000 تومان
کد : FR 208

مبل راحتی مدل هما
قیمت : 4,180,000 تومان
کد : FR 209

 

نگهداری از پارچه مبل

رطوبت، نور خورشید،نحوه استقرار مبل،تغییرات رنگ و آسیبهای جانبی و ..... همگی مواردی است که در نگهداری مبلمان موثرند. رعایت این نکات بر طول عمر مفید مبلمان می افزایند اما برخی موارد است که  ناشی از استفاده از مبلمان بوده و طبیعی می باشند. بنابراین.......   ادامه مطلب

 

مبل راحتی مناسب یا متناسب

مناسب و متناسب بودن با هم تفاوت دارد و همین تفاوت باعث می‌شود که چیزی بهتر یا بدتر از آنچه که هست به نظر برسد. مبل راحتی خوب الزاما ‌گران‌‌قمیت یا خیلی شیک نیست. مبل راحتی خوب مبلی است که با سبک زندگی شما، میزان فضایی که در اختیار دارید، کارکرد، بودجه و البته سلیقه شما متناسب باشد. بهتر است قبل از خرید مروری ...     ادامه مطلب