میز گرد پایه وسط
قیمت : 7,000,000 تومان
کد : AZ 601

میز منبت مستطیل به ابعاد 120_60
قیمت : 4,900,000 تومان
کد : AZ 602

میز منبت ومعرق چوب قطر 85 سانت
قیمت : 4,200,000 تومان
کد : AZ 604

مبل منبت دسته  متکایی  9 نفره
قیمت : 35,000,000 تومان
کد : AZ 202

مبل هخامنشی 9 نفره
قیمت : 18,900,000 تومان
کد : AZ 203

مبل معرق 9 نفره
قیمت : 36,400,000 تومان
کد : AZ 204

میز غذاخوری 8 نفره معرق
قیمت : 22,400,000 تومان
کد : AZ 605

صندلی دسته دار کامل خاتم کاری
قیمت : 9,800,000 تومان
کد : NR 631

میز خاتم کاری قطر 330 سانت
قیمت : 126,000,000 تومان
کد : NR 601