ضمانت کیفیت 
 ما در آی تی مبل، پیش از اضافه کردن هر یک از محصولات به سبد کالاهای موجود در سایت خط تولید، مواد اولیه به کار رفته و فرایند تولید آن ها را از نزدیک مشاهده می کنیم تا از کیفیت، استحکام و راحتی مبلمانی که قرار است به شما عرضه کنیم، اطمینان پیدا کنیم. 
هنگام تحویل مبلمان نیز ضمانتنامه ای کتبی تحویل شما می گردد که توسط شرکت مهر و امضا شده است و بر اساس آن آی تی مبل تا پایان موعد گارانتی، موظف به رفع عیوب احتمالی ناشی از عدم کیفیت و سهل انگاری در فرایند تولید محصولات خواهد بود.
از آنجایی که مدت زمان و شرایط ضمانت هر کالا از دیگری متفاوت است،  ما متعهد به پذیرش و تأمین مواردی هستیم که درضمانت‌نامه کتبی به آن ها اشاره شده است. در هنگام بروز مشکل و در صورت نیاز به استفاده از ضمانت‌نامه کتبی، خریدار می تواند نسبت به شرایط مندرج در ضمانت‌نامه اقدام نماید.